0304-79 93 00


  info@mrk.se

Försäljning av byggvaror

MRK säljer och levererar ett stort utbud av byggmaterial till konkurenskraftiga priser.


Plåtmatertial

• Takplåt
• Villatak
• Sandwichpanel
• Väggplåt
• Beslag
• Lättbalk
• Slätplåt
• Infästning
Trämaterial

• Takåsar
• Träreglar
• Träfasad
• Skivmaterial
• Gips
Plastmaterial

• Kanalplast
• Korrigerad plast
• Plexiglasfönster
• Ljusinsläpp
Isolermaterial

• Glasull
• Stenull
• Vindpapp
• Plast
• Tejp


Portar & Dörrar

• Gångdörrar
• VikPortar
• Takskjutportar
• Sidskjutportar
• Slagportar
• Entrepartier
Fönster

• Fasta fönster
• Öppningsbara fönster
• Entrepartier
Taksäkerhet

• Nockräcke
• Fasadstege
• Takstege
• Utrymningsstege
• Snörasskydd
Takavvattning

• Takavvattning


Läs gärna vår företagspresentationMarcus Lindstein, Roger Kerttu