0304-79 93 00


  info@mrk.se

Stålstommar till stålhall


MRK levererar SBS-godkända stålstommar enligt SS-EN 1090-2

Konstruktion och beräkning utförs med senaste 3-D program.
Produktion och tillverkning utförs i moderna och nybyggda fabriker med robotteknik.
Stommens kraftiga konstruktionen möjliggör fribärande spännvidd upp till 70 meter och obegränsad längd.
Byggnaden med stommens konstruktion och utförande kan se ut på många olika sätt.
Vi tar fram den lösning och konstruktion som är mest lämplig och kostnadseffektiv för er önskade byggnation.
Läs gärna vår företagspresentation