0304-79 93 00


  info@mrk.se

Vi levererar totallösningen för din hallbyggnation. MRK är ett byggföretag som utför totalentreprenader, eller delar av olika entreprenader beroende på kundens önskemål. Vi hjälper er från start med projektering, ritningar och kunskap - till en färdig byggnad redo för er verksamhet.Miljö, kvalité och Säkerhet

Dokumenten öppnas i PDF format:

MRK integritetspolicy

"MRK integritetspolicy"MRK Miljöpolicy

"Vi ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan."MRK Skyddsregler

"En god hälsa, säkerhet och välbefinnande är en förutsättning för effektiv och lönsam verksamhet."MRK Kvalitetsplan

"Höga kvalitetskrav, fullständig dokumentation samt kompetent, utbildad och erfaren personal är en förutsättning och självklarhet i vår struktur och verksamhet."MRK Kontrollansvarig

"Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. "
Service och Snöröjning
Information för snöröjning och underhåll av befintliga MRK Hallar i Sverige finns samlad här.

Service och SnöröjningLäs gärna vår företagspresentationMarcus Lindstein, Roger Kerttu