0304-79 93 00


  info@mrk.se
Tåliga och kvalitetssäkra industrihallar

Att bygga en industrihall kräver stor kunskap och medvetenhet kring de krav som finns på både byggnaderna och deras tillverkning. Vi på MRK är experter med stor erfarenhet och skicklig tillverkning av industrihallar oavsett vilken bransch det gäller. Vi vet vad som krävs för att konstruera smarta lösningar och tillverka byggnader som är både tåliga och kvalitetssäkra. Hos oss kan du alltid känna dig i tryggt förvar, vi arbetar enligt alla regler och lagar och tack vare vår senaste teknik så kan du försäkra dig om att arbetet blir utfört på alla bästa sätt. För att ta oss ann ett bygge av industrihall i stål så börjar vi från början, detta inkluderar projektering och ritningar, och sköter arbetet hela vägen till en färdig industrihall som är redo att användas. Oavsett om du vill ha en totalentreprenad eller enbart delar av olika entreprenader så kan vi ta oss an arbetet. Vi arbetar flexibelt för att möta varje kunds önskemål och behov och tillverkar även våra industrihallar efter detta.

Få en industrihall som möter era behov

Alla företag ser olika ut och har därför olika behov när det kommer till just industrihallar, vi tar alltid fram den lösning och konstruktion som lämpar sig allra bäst för er och som dessutom är den mest kostnadseffektiva. Våra byggnader kan med hjälp av stommens konstruktion och utförande se ut på många möjliga sätt, detta ger oss tillåtelse att bygga utefter ert behov. Vi på MRK levererar alltid SBS-godkända stålstommar enligt SS-EN 1090-2 och tack vare deras kraftiga konstruktion så möjliggör detta en fribärande spännvidd på upp till hela 70 meter, längden på byggnaden är dock oändlig och begränsas enbart efter era behov. Vi använder oss av de senaste 3D programmen för att göra en beräkning av bygget och tillverkar det sedan med hjälp av modern robotteknik i våra nybyggda fabriker. Hör av dig till oss så ser vi till att du får en industrihall som stärker din dagliga verksamhet.


Nyheter

2018-01-25
MRK är innovativa och går sin egen väg i byggandet. Lägenheter är det som gäller med helt nya sätt att resa husen.

2017-12-04
MRK skriver avtal om projektering av 5000m² affärsytor.

2017-11-02
Byggstart av Bilhall i Göteborg. 800m2


Följ våra projekt här

Copyright © 1998-2017 MRK Steel Construction AB