0304-79 93 00


  info@mrk.se
Vi bygger din maskinhall efter dina önskemål

Maskinhallar kräver rätt konstruktioner och material för att kunna ta sig an de uppgifter som de är avsedda för. Under taket på dessa ska det finnar stora maskinerier som antingen förvaras där eller är i sitt fulla bruk där inne. Detta sätter givetvis höga krav på byggnaden och det är ingen uppgift man ska ta sig an utan rätt kompetens och kunskap. Maskiner tar stor plats och kräver underhåll och torra miljöer. Vi på MRK kan hjälpa dig att bygga en stålhall som håller det mått som era maskiner kräver och som håller den högsta kvalitén. Maskinhallar används exempelvis för lager och förrådslager, tvätthallar, garage eller gårdsverkstad eller spannmålslager. Vi på MRK har stor erfarenhet och kunskap över planerande och byggande av maskinhallar i plåt och andra material, och vi har möjlighet att utföra både totalentreprenader eller delar av olika entreprenader beroende på ert önskemål. Vi hjälper er längs hela vägen, från start med projektering, ritningar och kunskap, till färdiga maskinhallar som är redo att användas.

Flexibilitet och effektivitet när vi bygger maskinhall

Detta är två ord som ringar in vårt arbete när det kommer till vårt byggande av maskinhallar. Vi levererar din maskinhall i byggsats, och har stålkonstruktioner som tillåter oss upp till 70 meter fribärande spännvidd. De får dock obegränsade längder, vilket gör att vi kan möta dina behov och leverera en byggnad i den storlek som du behöver. När ni tar hjälp av oss för bygget så garanteras ni att få en produkt av hög kvalitet och som har genomförts noggrant och enligt alla regler och lagar. Våra produkter förblir lika hållbara oavsett vilken storlek ni kräver, detta mycket tack vare den maskinhall stomme som vi använder oss utan. Vi levererar enbart SBS-godkända stålstommar som håller sig enligt SS-EN 1090-2. När vi tillsammans börjar planera hur just er maskinhall bör se ut så utför vi vår konstruktion och beräkning i de allra senaste 3D-programmen. Själva tillverkningen sker med robotteknik i moderna och nybyggda fabriker. Stommen går att utforma på många olika sätt för att vi på ett flexibelt sätt ska kunna möta varje kunds önskemål. Vi tar alltid fram den lösning som är både den mest lämpade och även den mest kostnadseffektiva, något som gör att kostnaden för maskinhallen kan hållas nere.


Nyheter

2018-01-25
MRK är innovativa och går sin egen väg i byggandet. Lägenheter är det som gäller med helt nya sätt att resa husen.

2017-12-04
MRK skriver avtal om projektering av 5000m² affärsytor.

2017-11-02
Byggstart av Bilhall i Göteborg. 800m2


Följ våra projekt här

Copyright © 1998-2020 MRK AB