Totallösningen för er hallbyggnation

Affärsmodell – MRK

MRK affärsmodell är att vara det lilla företaget med de stora musklerna.

Våra hallar erbjuder möjligheter till stora ytor som går att använda till allt från lager, affärer och logistikcenter. Vi har en hemsida, finns på Facebook och Instagram men har kunnat konstatera att de flesta kontakterna startar med att våra kunder blir rekommenderade oss via våra tidigare kunder. Vi har även flera återkommande kunder som kontaktar oss då de ska bygga.

Kontakten med våra kunder sker framför allt via telefon, möte på byggplatsen och via mail beroende på vilket steg i projektet vi är i och vad som passar kunden bäst. Intäktsflödet fördelas över projektets gång med start vid byggstarten. Därefter faktureras varje moment efter färdigställande, så som färdig grund, väggar och tak. När byggnaden är slutbesiktad faktureras de sista procenten.

Personalen och den goda relationen med våra leverantörer är två av bolagets viktigaste nyckelresurser. Personalen har mycket goda kunskaper inom sina områden och är ett sammansvetsat team som alla jobbar åt samma mål – den gemensamma framgången. Under åren har marknaden genomsökts efter de bästa leverantörer när det gäller pris, kvalité och samarbetsförmåga. Vi har ett gediget leverantörsregister med många goda kontakter till säljare och konstruktörer vi har arbetat med under flera projekt.

Material och montage av projekten utgör ca 78 % av våra kostnader. Personalkostnaderna består av ca 9 % och resterande 13% är kontorskostnader och övriga generella kostnader.

MRKmodell