Betonggrund

Det vanligaste är att vi kommer till dig och du har en färdig betongplatta. Men inom Västra Götaland kan vi bygga din betongplatta. Som alternativ till betongplatta finns även betongkantbalk som MRK har tagit fram som ett komplement.
Plintgrund har vi även detta som vi kan tillhandahålla. Om du själv tillhandhåller en betonggrund så kan vi som tillval tillhandhålla med konstruktionsritningar och underlag för er betonggrund.

Läs mer om de olika alternativen nedan

Betongplatta

Vanligast är att du själv eller med hjälp av oss gjuter en betongplatta på mark alternativt en pålad fribärande betongplatta. Tjockleken på voter och betongplattan beror på markens förutsättningar. Oftast är betongplattan isolerad för att få bästa möjliga energivärde i hallbyggnaden.

MRK:s betongkantbalk

Ett alternativ till en betongplatta är att ställa hallen på en betongkantbalk och sedan gjuta plattan innanför denna alternativt asfaltera eller bara ha en grusad yta. En betongkantbalk kan göras både isolerad och som oisolerad beroende på vilka energikrav som finns.

Plintgrund från Finja

Ett alternativ kan också vara att montera din hall på en plintgrund som består av prefabricerade betongplintar med längsgående kantbalkar. Plintarna är speciellt utformade för att ta upp tyngden från byggnaden och för att fungera som upplag för kantbalkarna som monteras mellan plintarna utan stöd från marken. Montaget sker på en jämn schaktbotten som sedan återfylls och packas.