MRK STÅLHALL BJÄLKLAG

Bjälklag

Att utrusta sin hall med ett bjälklag eller en entresol är vanligt då du på ett enkelt sätt dubblar du din byggnadsyta. Användningsområdet kan vara allt från personalutrymmen och kontor till enklare lager och förvaring.
Vi har en perfekt förberedd stålstomme att komplettera med ett bjälklag direkt från början eller senare när behovet uppstår.

Vi erbjuder en rad olika modeller av bjälklag att välja mellan enligt nedan

 

Limträbjälklag

Vi monterar bärande primärbalkar av stål som är direkt förankrade i stålstommen. I dessa monterar vi balkskor med sekundärbalkar i limträ och ovan detta en 22 mm golvspånskiva. Bjälklaget har en lastkapacitet mellan 100–500 kg/kvm beroende på förutsättningar och dina behov. Limträbjälklaget lämpar sig bäst för förvaring, kontor eller personalutrymmen.

Jag har en hall idag som jag vill komplettera med ett bjälklag, går det att ordna?

Det är olika från fall till fall och beror på hur din stomkonstruktion ser ut idag. Vår stålstomme är vanligtvis förberedd för utbyggnad av framtida bjälklag och entresol. Ibland vi förstärka eller komplettera pelarna med fästen innan montaget. Även grunden behöver man se på så att den är konstruerad så att den klarar de extra laster som tillkommer.

Om jag bygger ett bjälklag måste jag då installera en hiss?

Skall bjälklaget eller entresolet användas som en permanent arbetsplats, personalutrymmen etc. måste dessa normalt förses med hiss. Om det bara skall användas som ett lättare lager för ex vinterdäck eller likvärdigt kan man undkomma kravet på hiss. OBS tillgänglighetskraven i Sverige är mycket hårda och därför ser alltid kommuner och bygglovshandläggare alltid mycket på dessa krav.