Totallösningen för er hallbyggnation

Hållbarhet & inverkan

MRK följer SIS, svenska institutet för standarder och arbetar enligt ISO riktlinjer och standarder.

Företaget strävar efter att ha ett naturligt hållbarhetstänk genom hela organisationen. Allt från materialbeställningar, transporter och upphandlingar för att bidra till vår gemensamma miljö och ekosystem.

MRK arbetar aktivt med att bibehålla en positiv företagskultur. Att varje medarbetare ska känna att denne har de bästa förutsättningar för utveckling i sin yrkesroll och stärka teamet med just sin kunskap och kompentens.

Arbete kring säkerhet på arbetsplatsen, den psykosociala arbetsmiljön och medarbetarnas delaktighet är tillsammans med ledningens engagemang en av företagets starkaste pelare.