MRK STÅLHALL INGJUTNINGSGODS

Ingjutningsgods

Vi på MRK erbjuder er som kund alltid 3 olika alternativ av ingjutningsgods vid köp av en stålhall.

Bultgrupper

MRK levererar kompletta bultgrupper med färdiga mätpunkter för enkel montering. Dessa gjuts in av er och levereras tillsammans med K-ritning och montageanvisningar. Innan gjutning av betongplattan gör vi oftast ett platsbesök för kontrollmätning. Vi tar då fullt ansvar för din utsättning.

Gängstång och kemankare

Vi borrar och fäster stommen med hjälp av gängstång och kemankare. Vanligt förekommande vid montage på prefabricerade kantbalkar eller där man av annan anledning inte har gjutit in bultgrupper.

Expanderbult eller betongskruv

Används endast på små hallar, portomfattningar, utbyggnader, skärmtak etc.