MRK STÅLHALL LIMTRÄ

Limträ

Högt brandmotstånd och fina akustiska egenskaper gör limträstommar särskilt lämpliga för industribyggnader

Industribyggnader är de mest frekventa byggnader vi levererar. Det kunderna ofta uppskattar materialets höga brandmotstånd som kan påverka både kostnader för ytbehandling samt försäkringspremier positivt. Dessutom har träet gynnsamma efterklangsegenskaper vilket bidrar till att skapa en bättre akustikmiljö. 

Många uppskattar även enkelheten vid installationsarbete och vid efterkompletteringar. Ofta är det bara att ”skruva up” saker.

Limtra1
Limtrafot1

Exempel på skärning av takfotstass

Limtrapelare

Pelarinfästning med ingjuten spikningsplåt och ankarspik