Totallösningen för er hallbyggnation

MRK STÅLHALL

Om MRK ?

MRK är en totallösning för er hallbyggnation. Vi hjälper dig med allt från konstruktion till färdig hall. Kundens önskemål blir till en stålhall som står för funktion och kvalitet i bästa pris. Vi levererar allt från byggsatser till nyckelfärdiga helhetslösningar, totalentreprenader, delar i en entreprenad, allt från kundens behov och önskemål.

Vi tar hela eller delar av uppdraget, leverans av stålstommar med stora dimensioner och imponerade spännvidder, (stor spännvidd för högsta möjliga tak). MRK fokuserar på att förenkla byggprocessen utan att tumma på kvalitet och satsar på nöjda kunder och motiverade medarbetare.

MRK Historia

Företaget startades 1998 av Roger Kerttu och har sedan dess utvecklats till ett av landets främsta byggföretag inom stålhallar.

Kraven på hållbarhet, kvalitet och ett långsiktigt och miljövänligt tänk har MRK anammat för att bidra till en positiv samhällsutveckling.
Erfarenhet som finns i företaget för leverans av noga uträknade ritningsunderlag i kombination med rätt materialval för dina förutsättningar gör oss starka på marknaden.
Vi strävar efter ett tajt samarbete med kunden genom hela projektet för att uppnå största möjliga kundnöjdhet.

MRK levererar kompletta ritningar för byggnationen du vill göra, certifierat marknadsmässigt material från välkända leverantörer, kvalitetssäkrat arbete av vår kunniga personal som löpande kontrollerar materielleverans och egenkontroller för utfört montage.

Värderingar

MRK strävar efter att ha en hög nivå på grundläggande värderingar som genomsyrar hela organisationen, ett företag i ständig utveckling för att förbättra och framtidssäkra att rätt kompentens finns hos oss.
Personalpolicyn ska stödja verksamhetens mål och alla som arbetar hos oss ska känna igen sig i de grundläggande värderingarna för att behålla och utveckla medarbetare.
Företagskulturen genomsyrar hela verksamheten och samtliga medarbetare strävar efter tänket att göra saker bättre idag än igår.
Vårt team består av ett tiotal medarbetare som vi har handplockat utifrån kompetens och personlighet.
MRK består av en säljavdelning, konstruktionsavdelning, ekonomiavdelning, projektledare, arbetsledare och montörer.

Vision & mål

MRK strävar efter att bli det självklara valet vid byggnation av lokaler i alla storlekar. Att bli ett inarbetat och välkänt företag och förvalta varumärket väl.

Att erbjuda fler arbetstillfällen och vara med som företag för att förbättra välfärden och ta socialt ansvar för att bidra till samhällsnyttan. Att utveckla samarbeten och skapa en handelskedja för att stötta olika delar.

Att expandera och se nya utvecklingsmöjligheter samtidigt som vi behåller våra korta beslutsvägar kombinerat med att vi bygger personliga relationer med kunderna och möta dem i deras önskemål.

Företaget är mitt i denna spännande resa och medarbetarna utformar och förbättrar gemensamt företagets insats och namn på marknaden. MRKs förmåga att ständigt vara i utveckling för att möta krav, mål och kunder på nya nivåer är en stark stöttepelare för att nå nya marknadsdelar.

Affärsmodell

MRK affärsmodell är att vara det lilla företaget med de stora musklerna.

Våra hallar erbjuder möjligheter till stora ytor som går att använda till allt från lager, affärer och logistikcenter. Vi har en hemsida, finns på Facebook och Instagram men har kunnat konstatera att de flesta kontakterna startar med att våra kunder blir rekommenderade oss via våra tidigare kunder. Vi har även flera återkommande kunder som kontaktar oss då de ska bygga.

Kontakten med våra kunder sker framför allt via telefon, möte på byggplatsen och via mail beroende på vilket steg i projektet vi är i och vad som passar kunden bäst. Intäktsflödet fördelas över projektets gång med start vid byggstarten. Därefter faktureras varje moment efter färdigställande, så som färdig grund, väggar och tak. När byggnaden är slutbesiktad faktureras de sista procenten.

Personalen och den goda relationen med våra leverantörer är två av bolagets viktigaste nyckelresurser. Personalen har mycket goda kunskaper inom sina områden och är ett sammansvetsat team som alla jobbar åt samma mål – den gemensamma framgången. Under åren har marknaden genomsökts efter de bästa leverantörer när det gäller pris, kvalité och samarbetsförmåga. Vi har ett gediget leverantörsregister med många goda kontakter till säljare och konstruktörer vi har arbetat med under flera projekt.

Material och montage av projekten utgör ca 78 % av våra kostnader. Personalkostnaderna består av ca 9 % och resterande 13% är kontorskostnader och övriga generella kostnader.

Om MRK