MRK STÅLHALL STÅLSTOMMAR

Stålstommar

Vi tar fram den exakta stomme du önskar. Därefter levererar vi stommen till önskad byggplats och monterar stålstommen på effektivaste sätt.

Vi vill fästa krokar och hyllplan i er stomme, är detta möjligt?

Ja det går oftast bra eftersom vi använder oss av riktiga stålstommar. Lite enklare krokar, håltagning för elkabel etc. fungerar vanligtvis men måste alltid godkännas av oss eftersom att som kan äventyra bärigheten (då vi alltid överdimesionerar så är det väldigt sällan några problem