Myggenäs marin ny stålhall

Stena Metall stålhall

MRK bygger nytt papperåtervinningsanläggning på 5350m² till Stena Metall. Denna anläggningen är försedd med sandwhichpaneler av mineralull för högsta brandskydd. MRK har även försett denna byggnad med entresol i HD/F-betong samt innerväggar som delar upp hallen i olika sektioner.