Totallösningen för er hallbyggnation

Värderingar

MRK strävar efter att ha en hög nivå på grundläggande värderingar som genomsyrar hela organisationen, ett företag i ständig utveckling för att förbättra och framtidssäkra att rätt kompentens finns hos oss.
Personalpolicyn ska stödja verksamhetens mål och alla som arbetar hos oss ska känna igen sig i de grundläggande värderingarna för att behålla och utveckla medarbetare.
Företagskulturen genomsyrar hela verksamheten och samtliga medarbetare strävar efter tänket att göra saker bättre idag än igår.
Vårt team består av ett tiotal medarbetare som vi har handplockat utifrån kompetens och personlighet.
MRK består av en säljavdelning, konstruktionsavdelning, ekonomiavdelning, projektledare, arbetsledare och montörer.