Totallösningen för er hallbyggnation

Vision & mål

MRK strävar efter att bli det självklara valet vid byggnation av lokaler i alla storlekar. Att bli ett inarbetat och välkänt företag och förvalta varumärket väl.

Att erbjuda fler arbetstillfällen och vara med som företag för att förbättra välfärden och ta socialt ansvar för att bidra till samhällsnyttan. Att utveckla samarbeten och skapa en handelskedja för att stötta olika delar.

Att expandera och se nya utvecklingsmöjligheter samtidigt som vi behåller våra korta beslutsvägar kombinerat med att vi bygger personliga relationer med kunderna och möta dem i deras önskemål.

Företaget är mitt i denna spännande resa och medarbetarna utformar och förbättrar gemensamt företagets insats och namn på marknaden. MRKs förmåga att ständigt vara i utveckling för att möta krav, mål och kunder på nya nivåer är en stark stöttepelare för att nå nya marknadsdelar.